ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมงานปีใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2563 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้ง 3 สาขา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรในช่วงเช้า และรวมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียวเหลืองครั้งที่ 2 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ทีมสีส้มร่วมกับคณะสารสนเทศและเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์

          โดยช่วงเย็นได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ในธีม Dream Party 2020 พร้อมรับชมการแสดงทีมบริหารของมหาวิทยาลัยในชุดสุขกันเถอะเรา 

   


  ภาพจาก สื่อสารองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University (PBRU). All Rights Reserved.


  Designed by nurse.pbru.ac.th