ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

     ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมอบรม ซึ่งมี อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต เป็นวิทยาการในการให้ความรู้


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU