ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ
คณะผู้ดูแลนักศึกษาทุน
ท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนนท์
ทุนสานใจไทย สู่ใจใต้
และทุนพระราชทาน
โครงการกองทุนการศึกษา

       ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว (รองคณบดีฯ) และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะผู้ดูแลนักศึกษาทุนท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนนท์ ทุนสานใจไทย สู่ใจใต้ และทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาทุน และคณะฯ


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU