ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการถอดบทเรียน
องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล
จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน องค์ความรู้การพยาบาลออสโตมีและแผล จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ 


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU