ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

     ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง 29408 ชั้น 4 ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งวิทยากรคือ นายนิพล ไชยสาลี (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี คอยให้ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวันต่อไป


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU