ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์
ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

แชร์โพสนี้
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU