ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการลด ละเลิกบุหรี่ มหาวิทยาลัยบรรยากาศดีน่าเรียน (นโยบาย Green university)ในวันที่ 11 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ตึก 25 SU

ในวันที่ 11 มี.ค.63 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ตึก 25 SU นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการลด ละเลิกบุหรี่ มหาวิทยาลัยบรรยากาศดีน่าเรียน (นโยบาย Green university) เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU