ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกลุ่มบุคคลกรที่เข้าร่วมประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มรภ.เพชรบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในกลุ่มบุคคลกรที่เข้าร่วมประชุมโครงการแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง AUN-QA มรภ.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ผู้ผ่านการคัดกรอง ทั้งหมด จำนวน 64 คน ไม่พบผู้มีไข้และกลุ่มเสี่ยงนคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU