ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี

     นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี จัดดำเนินการของกิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6 และ 9 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยการเรียนรู้สมุนไพรสด การทำพรรณไม้แห้ง (Herbarium) และทำผลิตภัณฑ์ Local Herbarium Frame เพื่อจำหน่ายในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไปคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU