ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์
สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับหมวก มอบเข็มเลื่อนชั้นปี และมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU