ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม "การยกระดับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านประสบการณ์ Best Practice การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มุ่งเป้าและเกิดผลลัพธ์ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำ"

     ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00-12.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทีมบริหาร ได้จัดกิจกรรม "การยกระดับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านประสบการณ์ Best Practice การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มุ่งเป้าและเกิดผลลัพธ์ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำ" ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการให้คำแนะนำการบริหารงานเพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU