ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา
(ให้เปล่า)
ทุนคลินิกหมอโอ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รหัส 60,61 และ 62


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU