เข้าสู่ระบบ
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
Student Information System (SIS)

 

ชื่อผู้ใช้   :
:
ชื่อผู้ใช้คือ : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่านคือ : รหัสนักศึกษา
หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาเข้าระบบครั้งแรก ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
032-593300ต่อ 2222
System By: Jassadaporn Panangam