[เข้าสู่ระบบ]
 

หน้าหลัก

 

รายละเอียดการประชุม

ลงทะเบียน

ชื่อการประชุม (TH) : การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล:จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล

ชื่อการประชุม (ENG) :

วันที่จัดประชุม : 25/05/2562 ถึง 25/10/2562

สถานที่จัด : ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

หมายเหตุ : วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น.

ผู้จัด : อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์

ข้อมูลเพิ่มเติม(ข้อมูลการชำระเงิน) : คลิกที่นี้

เอกสาร Download

1) เอกสารโครงการ 2) กำหนดการ
3) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 4) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบีบน Online
สมัครด้วยตนเอง
Download ใบสมัคร คลิก

1 Records Total

Copyright © 2018 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University (PBRU). All Rights Reserved.