[เข้าสู่ระบบ]
 

หน้าหลัก

 

รายละเอียดการประชุม

ลงทะเบียน

ชื่อการประชุม (TH) : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management

ชื่อการประชุม (ENG) :

วันที่จัดประชุม : 14/07/2563 ถึง 15/07/2563

สถานที่จัด : ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมายเหตุ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 08.00 - 17.00น.

ผู้จัด : อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก

ข้อมูลเพิ่มเติม(ข้อมูลการชำระเงิน) : คลิกที่นี้

เอกสาร Download

1) เอกสารโครงการ 2) กำหนดการ
3) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 4) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบีบน Online
สมัครด้วยตนเอง
Download ใบสมัคร คลิก

1 Records Total

Copyright © 2018 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University (PBRU). All Rights Reserved.