[เข้าสู่ระบบ]
 
รายละเอียดการประชุมวิชาการ
รหัสการประชุม C0006
ชื่อการประชุม (TH): การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "บทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล"
ชื่อการประชุม (ENG): Nursing role with Thai Wisdom and Rational Drug Use
วันที่: 24/10/2562 - 25/10/2562
สถานที่: ณ โรงแรมลองบิช ชะอำ จ.เพชรบุรี
หมายเหตุ
* การประชุม:
1) ชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 1,800 บาท 2) ชำระเงินหลังวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 2,000 บาท 3) ไม่รับชำระเงินหน้างาน
ผู้รับผิดชอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลการชำระเงิน
ชื่อธนาคาร : ออมสิน ชื่อสาขา : สะพานจอมเกล้า
ชื่อบัญชี : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ. เพชรบุรี เลขที่บัญชี : 020295442709
จำนวนเงินค่าอบรม : 1800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ่วนถ้วน)
อธิบาย/หมายเหตุ
การชำระเงิน :
1) ชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 1,800 บาท 2) ชำระเงินหลังวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ชำระ 2,000 บาท 3) ไม่รับชำระเงินหน้างาน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ 032-593300 ต่อ 2222 โทรสาร 032-405558
Copyright © 2016. Faculty of Nursing and Science PBRU. All rights reserved.